Przewóz zwłok z zagranicy

przewóz zwłok z zagranicy

W przypadku śmierci bliskiej nam osoby poza granicami państwa, z którego pochodzi jesteśmy zobowiązani do przetransportowania zmarłego z powrotem do ojczyzny. Obecnie procedura jest dość prosta i nie wymaga od nas szczegółowej znajomości przepisów prawnych.
Przewóz zwłok z zagranicy w dzisiejszych czasach możemy polecić niektórym domom pogrzebowym. Znaczna większość z nich w swojej ofercie posiada możliwość zajęcia się przewozem osoby zmarłej włączając w to wszystkie formalności z nim związane, oczywiście za dodatkową opłatą. Jeśli jednak chcemy zająć się tym we własnym zakresie niezbędne są pewne informacje. Na początku należy wystosować wniosek odpowiedniego rodzaju do prezydenta lub starosty miasta, w którym pochówek zmarłego ma się odbyć.

Pozytywna opinia skutkuje przesłaniem dokumentu dalej, do odpowiedniego Polskiego Urzędu Konsularnego, na terenie państwa, w którym bliska osoba zmarła. Do przewozu potrzebne będą dokumenty takie jak akt zgonu, medyczne zaświadczenie o tym, iż zgon nie był powiązany z chorobą zakaźną, zaświadczenie wynajętego zakładu pogrzebowego o dotrzymaniu norm transportu ciała, a także zgoda koronera danego kraju na wywóz szczątków.
Różne domy pogrzebowe życzą sobie za przewóz zwłok z zagranicy różne stawki, także ciężko podać uśrednioną kwotę. Ceny w krajach europejskich wahają się od 2500PLN do nawet 11000PLN. Należy również pamiętać o tym, że koszt zależny jest od środka transportu jakim chcemy ciało przewieść do kraju, w którym odbyć ma się ceremonia pochówku.