Kotwy gruntowe w XXI wieku

kotwy gruntowe - titan

Kotwy gruntowe są elementami przenoszącymi siły rozciągające na nośną warstwę gruntu. Warto również wiedzieć, że kotwa gruntowa składa się z buławy, głowicy kotwy, a także swobodnego odcinka cięgna. Koniecznie trzeba także uwzględnić fakt, że omawiane kotwy gruntowe są umiejscowione w gruncie nośnym, a także zespolone z gruntem za pomocą odpowiedniej iniekcji.

Jakie zastosowanie mają kotwy gruntowe? Produkt zastosowanie ma w konstrukcjach:

– kubaturowych (obudowy głębokich wykopów)
– hydrotechnicznych (nabrzeża portowe)
– drogowych (stabilizacje skarp, nasypów i zboczy)

Ponadto kotwy gruntowe można podzielić na stałe, jeżeli ich eksploatacja wynosi powyżej dwóch lat, a także tymczasowe (do dwóch lat).

W jaki sposób wykonać kotwy gruntowe?

W gruncie najpierw trzeba wywiercić otwór Ø ~ 140 mm nie tylko na projektowaną głębokość, ale również pod zadanym kątem. Następnie po wywierceniu otwór należy wypełnić wlewką z zaczynu cementowego oraz wprowadzić szkielet kotwi.

Koniecznie trzeba także wiedzieć, że szkielet kotwi będzie w zdecydowanej większości przypadków składał się z 2 ÷ 6 splotów
Ø 15.5 mm, a także przewodów iniekcyjnych. Następnie konieczne jest równomierne rozłożenie splotów na obwodzie dzięki specjalnym kształtkom rozdzielczym.

Część buławowa powinna być oddzielona kompensatorem od wolnej części. Z kolei liny w części wolnej powinny być izolowane koszulkami z tworzywa sztucznego. Koniecznie trzeba pamiętać, aby po wykonaniu wlewki, dla odpowiedniego uformowania buławy wykonać iniekcję zaczynem cementowym, którą trzeba powtarzać po dwunastu godzinach.

Z kolei w przypadku konieczności można wykonać także kolejne iniekcje. Dopiero po 7 dniach kotwie powinny być naciągane z obciążeniem do 1.25 Kobl ( badania odbiorcze ), a także blokowanie przy obciążeniu 0.8 Kobl.